Wyniki matury w roku 2014

W 2014 roku wyniki z egzaminu maturalnego przedstawiały się następująco.WYNIKI Z MATURY W 2014 ROKUTabela 1. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju 2014 r.

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych 293 974 100%
w tym:
osób, które zdały egzamin 208 023 71%
osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. 57 424 19%
osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu 28 527 10%

Źródło: CKE

Maturę w roku 2014 zdało 71% uczniów. Jest to wynik gorszy w porównaniu z rokiem 2013 o 10 punktów procentowych. Najwięcej problemów zdającym sprawiła matematyka, która jest zdawana obowiązkowa na poziomie podstawowym.

Tabela 2. Parametry statystyczne wyników egzaminów z przedmiotu matematyka w maju 2014 r.

Przedmiot Poziom egzaminu Liczba zdających Minimum Maksimum Mediana Średnia Odchylenie standardowe Odsetek sukcesów
Matematyka podstawowy 301 560 0 100 46 48 24 75%
rozszerzony 53 202 0 100 40 42 23

Źródło: CKE

W 2014 roku maturę z matematyki zdało 75% uczniów. Dla porównania w roku 2013 egzamin z tego przedmiotu zdało 85 % uczniów. Również średnia z matematyki była niższa (48%) w porównaniu z rokiem 2013 (55%).

Jak powiedziała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, wynik egzaminu powinien być refleksją dla uczniów i dla nauczycieli.

– Nauczyciel szczególnie w matematyce jest bardzo ważny – oceniła.

– Ten wynik świadczy o tym, że nikt nie podszykowywuje matury pod to, by była zdawalność taka, jak powinna być. Ja się z tego bardzo cieszę, bo ten próg wymagań, opisany bardzo precyzyjnie w podstawie programowej i w standardach egzaminacyjnych, jest nie naruszalny – to trzeba umieć, by móc podjąć studia na dowolnym kierunku. Tu nie można nic obniżać – powiedział były wiceminister edukacji, były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Zbigniew Marciniak.

Pani minister zwróciła się też do przyszłorocznych maturzystów, którzy będą zdawać egzaminy już według nowej formuły.

– Na pewno w przyszłym roku łatwiej nie będzie. Wszyscy ci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu w przyszłym roku, apeluję do was: uczcie się – podkreśliła.