Terminy matur w 2016 roku

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 27 maja język polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 9 do 21 maja(oprócz 15 maja) język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 środa język polski – pp* język polski – pr*
5 czwartek matematyka – pp wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr
6 piątek język angielski – pp język angielski – pr język angielski – dj*
7, 8 – sobota, niedziela
9 poniedziałek matematyka – pr język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr
10 wtorek wiedza o społeczeństwie – pp   wiedza o społeczeństwie – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr
11 środa biologia – pp biologia – pr filozofia – pp filozofia – pr
12 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr język niemiecki – dj
13 piątek chemia – pp chemia – pr geografia – pp   geografia – pr
14, 15 – sobota, niedziela
16 poniedziałek fizyka i astronomia – pp   fizyka i astronomia / fizyka – pr historia sztuki – pp historia sztuki – pr
17 wtorek historia – pp   historia – pr informatyka – pp informatyka – pr
18 środa język rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski – dj
19 czwartek język francuski – pp język francuski – pr język francuski – dj
20 piątek język hiszpański – pp język hiszpański – pr język hiszpański – dj
21, 22 – sobota, niedziela
23 poniedziałek język włoski – pp język włoski – pr język włoski – dj
24 wtorek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp język łemkowski – pr języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

 

Część ustna egzaminu maturalnego
od 1 do 17czerwca język polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 6 do 11 czerwca język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 środa język polski – pp** język polski – pr**
2 czwartek język angielski – pp język angielski – pr język angielski – dj**
3 piątek matematyka – pp matematyka – pr
4, 5 – sobota, niedziela
6 poniedziałek wiedza o społeczeństwie – pp, pr historia sztuki – pp, prjęzyk łaciński i kultura antyczna – pp, pr historia muzyki – pp, pr
7 wtorek biologia – pp, pr filozofia – pp, pr wiedza o tańcu – pp, pr
8 środa język niemiecki – pp język niemiecki – pr język niemiecki – dj
9 czwartek fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr język kaszubski – pp, pr język łemkowski – pp, pr zadania w języku obcym ***
10 piątek chemia – pp, pr geografia – pp, pr
11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek historia – pp, pr informatyka – pp, pr
14 wtorek język rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski – dj
15 środa język francuski – pp język francuski – pr język francuski – dj
16 czwartek język hiszpański – pp język hiszpański – pr język hiszpański – dj
17 piątek język włoski – pp język włoski – pr język włoski – dj

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2016 r.

 

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

 

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 5 lipca 2016 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 5 lipca 2016 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 5 lipca 2016 r.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *