Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy zadania.pl, prowadzony pod adresem https://zadania.pl (dalej jako Sklep) przez CKA sc z siedzibą przy ul. Derkacza 19, 44-100 Gliwice, NIP 631-23-35-340, REGON 277704054 (dalej jako CKA).

 

I. Rodzaje danych użytkowników wykorzystywanych przez Sklep.

W naszym Sklepie wykorzystujemy 2 rodzaje danych:

1. Dane osobowe zbierane przez CKA za pośrednictwem Sklepu podczas dokonywania zakupów lub kontaktu:

1) nazwisko i imię i/lub nazwę firmy,

2) adres do wysyłki,

3) adres do faktury VAT,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do dokonania zakupów i będą one wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji zamówienia:

a) wysyłki zakupionych produktów,

b) wystawienia faktury VAT,

c) kontaktu emailowego ze statusem zamówienia,

d) kontaktu email lub telefonicznego w przypadku problemów z realizacją zamówienia.

Nie wykorzystujemy tych danych do celów marketingowych ani nie przekazujemy ich podmiotom trzecim za wyjątkiem: firmy pośredniczącej w płatności online i banków oraz firm kurierskich w celu realizacji wysyłki. Należy jednak zauważyć, że pośredni dostęp do tych danych ma również firma usług poczty elektronicznej z której korzysta klient (przechowywanie emaili) oraz firma home.pl, która hostuje Sklep i konta pocztowe CKA.

2. Dane nieosobowe, w tym pliki cookie tworzone automatycznie na urządzeniu klienta przy pierwszych odwiedzinach sklepu, wykorzystywane do celów:

a) tworzenia statystyk użytkowania sklepu (adres i liczba odwiedzin strony, typ przeglądarki, strona i słowa kluczowe z której dokonano przejścia do sklepu, czas spędzony na stronie itp.),

b) umożliwienia zakupów (zapamiętywania produktów w koszyku i realizacji płatności online) oraz ułatwienia korzystania z witryny (zapamiętywania danych formularzy przez przeglądarkę bez konieczności ich ponownego wpisywania).

 

II. Bezpieczeństwo danych.

Wszystkie dane przesyłane z urządzenia użytkownika na serwer sklepu są szyfrowane protokołem SSL/HTTPS od początku pobytu użytkownika na stronach sklepu. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu. Informacja wysyłana ze Sklepu do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana na urządzeniu klienta.

 

III. Prawa dostępu do danych.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam przez Klienta dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, m.in.:

a) Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

b) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

c) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

IV. Inne strony internetowe.

W ramach Sklepu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych (np. facebook). Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez CKA. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. CKA nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

V. Pytania i zastrzeżenia.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane lub zgłoszone za pomocą formularza