Kategoria Informacje

Zmiany na maturze w 2015 roku

Od roku 2015 na egzaminie maturalnym zostały wprowadzone istotne zmiany w formie egzaminu, jak i sposobie oceniania. Istotną zmianą jest obowiązkowe zdawanie czwartego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Do tej pory wybór dodatkowego przedmiotu był nieobowiązkowy. Od 2015 oprócz trzech obowiązkowych przedmiotów (język polski, język obcy, matematyka) zdawanych na jednym poziomie podstawowym, każdy zdający będzie zdawał …

(więcej...)