Arkusze egzaminacyjne – matura 2015

Formuła
do 2014 „stara matura”

Formuła
od 2015 „nowa matura”

Język
polski

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób
niesłyszących
+ zasady oceniania

MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób
niesłyszących
+ zasady oceniania

MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Wiedza
o tańcu

MWT-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MWT-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C)
+ zasady ocenianiaMMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A)
+ zasady ocenianiaMMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język
łaciński i kultura antyczna

MKL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

MKL-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język
angielski

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz
(wersja C)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJA-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz
dla osób niesłyszących
+ zasady ocenianiaMJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 1
+ zasady oceniania

MJA-R2_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 2. (wersja C)
+ transkrypcja + zasady oceniania

MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny − arkusz
(wersja C)
+ transkrypcja
+ zasady oceniania

MJA-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz
(wersja A)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJA-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz
dla osób niesłyszących
+ zasady ocenianiaMJA-R1_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  (wersja A)

+ transkrypcja
+ zasady oceniania

MJA-R1_7P-152 poziom rozszerzony − arkusz
dla osób niesłyszących
+ zasady oceniania

MAD-R1_1A-152 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja
+ zasady oceniania

Biologia

MBI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

MBI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Wiedza
o społeczeństwie

MWO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

MWO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Fizyka

MFA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

MFA-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Filozofia

MFI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

MFI-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Język
niemiecki

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz (wersja
C)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 1.
+ zasady ocenianiaMJN-R2_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 2. (wersja C)
+ transkrypcja + zasady oceniania

MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny − arkusz
(wersja C)
+ transkrypcja
+ zasady oceniania

MJN-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz
(wersja A)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJN-P1_7P-152 poziom podstawowy − arkusz
dla osób niesłyszących
+ zasady ocenianiaMJN-R1_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  (wersja A)

+ transkrypcja
+ zasady oceniania

MJN-R1_7P-152 poziom rozszerzony − arkusz
dla osób niesłyszących
+ zasady oceniania

MND-R1_1N-152 poziom dwujęzyczny − arkusz
(wersja A)
+ transkrypcja
+ zasady oceniania

Geografia

MGE-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

Mapa_PP poziom podstawowy – mapa do arkusza

MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Mapa_PR poziom rozszerzony – mapa do arkusza

MGE-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Załącznik – barwny załącznik do arkusza

Historia
muzyki

MHM-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

MHM-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język
rosyjski

MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 1.
+ zasady ocenianiaMJR-R2_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 2. (wersja C)
+ transkrypcja + zasady oceniania
MJR-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz
(wersja A)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJR-R1_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  (wersja A)

+ transkrypcja
+ zasady oceniania

Chemia

MCH-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

MCH-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Historia
sztuki

MHS-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

MHS-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język
francuski

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz
(wersja C)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 1.
+ zasady ocenianiaMJF-R2_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 2. (wersja C)
+ transkrypcja + zasady oceniania

MFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny − arkusz
(wersja C)
+ transkrypcja
+ zasady oceniania

MJF-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz
(wersja A)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJF-R1_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  (wersja A)

+ transkrypcja
+ zasady ocenianiaMFD-R1_1F-152 poziom dwujęzyczny − arkusz
(wersja A)
+ transkrypcja
+ zasady oceniania

Informatyka

MIN-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część I + zasady oceniania

MIN-P2_1P-152 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania

Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami
do arkusza część II

MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania

MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania

Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami
do arkusza część II

MIN-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część I + zasady oceniania

MIN-R2_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania

Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami
do arkusza część II

Historia

MHI-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

MHI-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język
hiszpański

MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz
(wersja C)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 1.
+ zasady ocenianiaMJH-R2_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 2. (wersja C)
+ transkrypcja + zasady oceniania

MHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny − arkusz
(wersja C)
+ transkrypcja
+ zasady oceniania

MJH-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz
(wersja A)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJH-R1_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  (wersja A)

+ transkrypcja
+ zasady ocenianiaMHD-R1_1H-152 poziom dwujęzyczny − arkusz
(wersja A)
+ transkrypcja
+ zasady oceniania

Język
włoski

MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz
(wersja C)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 1.
+ zasady ocenianiaMJW-R2_1P-152 poziom rozszerzony −
arkusz  część 2. (wersja C)
+ transkrypcja + zasady oceniania
MJW-P1_1P-152 poziom podstawowy − arkusz
(wersja A)
+ transkrypcja + zasady ocenianiaMJW-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja
+ zasady oceniania

Język
białoruski

MOB-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MOB-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język
kaszubski

MOK-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język
litewski

MOL-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MOL-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język
łemkowski

MOZ-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Język
ukraiński

MOU-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

MOU-R1_1P-152 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *