Wyniki egzaminu maturalnego – maj 2015

 

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w  części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku
przystąpiło 275 568 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2015 r.,
obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b)
wybranego języka obcego nowożytnego 

w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d)
matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej
mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego
z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

 

Absolwenci liceum ogólnokształcącego – zgodnie z zasadami  przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r.
– obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego  przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych –
na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Do egzaminu maturalnego w maju 2015 r. przystąpili również  absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie
uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo  dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2015 r. przystąpili ponownie do
egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania  wyniku z nowego przedmiotu.

 

 

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego,  uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą
udostępnione 11 września 2015 r.

 

 

Tabela 1. Tegoroczni  absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów  obowiązkowych w maju 2015 r. – odsetek sukcesów

 

 

Wszyscy
zdający

w tym:

absolwenci

przystępujący do

egzaminu maturalnego w nowej formule

absolwenci

przystępujący do

egzaminu maturalnego w starej formule

Liczba zdających, którzy
przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

275 568

100%

175 832

100%

99 736

100%

w tym:

osób, które zdały egzamin

204 497

74%

140 287

80%

64 210

64%

osób, które mają prawo
przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.

52 165

19%

26 853

15%

25 312

25%

osób, które nie zdały
egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

18 906

7%

8 692

5%

10 214

11%

 

 

Tabela 2. Parametry
statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla
absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w
nowej formule

 

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba
zdających

**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek
sukcesów

***

Minimum

Maksimum

Mediana

Średnia

Odchylenie standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P*

177 564

0

100

67

66

16

98%

R*

37 642

0

100

63

61

24

 

język białoruski

P

203

30

100

76

74

16

100%

R

23

100

100

100

100

0

 

język litewski

P

34

50

100

79

78

12

100%

R

22

40

100

78

75

18

 

język ukraiński

P

70

34

100

78

78

15

100%

R

9

93

100

100

98

4

 

matematyka

P

177 666

0

100

52

55

26

82%

R

49 618

0

100

38

41

23

 

język angielski

P

159 996

0

100

84

77

22

97%

R

88 727

0

100

66

63

22

 

język francuski

P

773

8

100

88

83

17

99%

R

896

0

100

60

59

23

 

język hiszpański

P

480

20

100

90

84

17

100%

R

602

0

100

60

59

22

 

język niemiecki

P

12 374

2

100

74

72

21

97%

R

5 965

0

100

64

63

22

 

język rosyjski

P

3 493

0

100

70

68

23

94%

R

1 491

8

100

70

66

23

 

język włoski

P

191

22

100

84

78

19

99%

R

277

16

100

72

69

21

 

biologia

R

42 572

0

100

40

43

25

 

chemia

R

27 313

0

100

52

52

28

 

filozofia

R

502

0

100

62

62

23

 

fizyka

R

17 330

0

100

42

44

20

 

geografia

R

45 634

0

100

40

41

19

 

historia

R

17 328

0

100

50

50

20

 

historia muzyki

R

303

0

100

64

60

28

 

historia sztuki

R

1 723

0

100

42

45

24

 

informatyka

R

2 886

0

100

44

46

22

 

język kaszubski

R

18

19

97

68

64

21

 

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba
zdających

**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek
sukcesów

***

Minimum

Maksimum

Mediana

Średnia

Odchylenie standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język łaciński

i kultura antyczna

R

141

12

100

48

56

26

 

język łemkowski

R

1

 

95

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

R

28 027

0

100

20

26

19

 

 

* P – poziom podstawowy; R – poziom
rozszerzony.

 

** Dane w kolumnach 3.–8. dotyczą
wszystkich tegorocznych absolwentów.

 

*** Dane w
kolumnie 9. dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do
egzaminów z wszystkich przedmiotów
obowiązkowych.

 

 

Tabela 3. Parametry
statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla
absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w
starej formule

 

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba
zdających

**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek
sukcesów

***

Minimum

Maksimum

Mediana

Średnia

Odchylenie standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

język polski

P*

103 620

0

100

54

54

13

98%

R*

3 960

0

100

53

54

16

 

język
białoruski

P

0

 

R

0

 

język
litewski

P

0

 

R

0

 

język ukraiński

P

1

 

34

 

 

 

100%

R

2

51

69

60

60

13

 

matematyka

P

103 708

0

100

40

43

22

70%

R

11 631

0

100

24

30

23

 

język
angielski

P

88 929

0

100

64

63

25

90%

R

16 305

0

100

67

65

19

 

język francuski

P

157

16

100

52

54

21

86%

R

116

28

100

75

71

18

 

język
hiszpański

P

95

14

100

69

64

24

95%

R

123

14

97

66

60

24

 

język niemiecki

P

12 988

0

100

51

52

18

90%

R

771

0

100

69

66

20

 

język
rosyjski

P

2 894

0

100

57

57

21

92%

R

129

1

100

80

75

20

 

język włoski

P

57

24

100

86

76

21

100%

R

58

40

100

83

78

17

 

biologia

P

7 032

4

92

40

42

14

 

R

12 770

0

98

58

54

22

 

chemia

P

2 126

0

94

26

32

20

 

R

11 117

0

100

60

56

23

 

filozofia

P

83

2

88

34

37

17

 

R

97

0

100

58

54

26

 

fizyka i astronomia

P

5 474

2

98

24

27

14

 

R

1 569

0

100

28

33

22

 

geografia

P

12 129

0

96

46

47

15

 

R

3 103

3

97

47

47

17

 

 

Przedmiot

Poziom egzaminu

Liczba
zdających

**

Parametry statystyczne (wyników wyrażonych w %)

Odsetek
sukcesów

***

Minimum

Maksimum

Mediana

Średnia

Odchylenie standardowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

historia

P

2 050

0

91

46

47

14

 

R

1 090

0

92

40

43

18

 

historia muzyki

P

35

7

93

29

35

25

 

R

14

2

96

71

65

27

 

historia sztuki

P

338

4

89

40

40

18

 

R

774

0

100

42

43

21

 

informatyka

P

1 718

2

100

30

32

20

 

R

1 003

0

100

40

43

23

 

język kaszubski

P

4

55

78

64

65

10

 

R

1

 

80

 

 

 

 

język łaciński

i kultura antyczna

P

16

28

78

44

47

13

 

R

8

0

66

31

32

19

 

język łemkowski

P

0

 

R

1

 

47

 

 

 

 

wiedza o społeczeństwie

P

6 941

0

83

35

36

11

 

R

2 269

0

94

32

33

17

 

wiedza o tańcu

P

16

18

48

26

30

10

 

R

8

10

54

15

26

19

 

 

* P – poziom
podstawowy; R – poziom rozszerzony.

 

** Dane i
parametry statystyczne dla przedmiotów obowiązkowych (oznaczonych kolorem
fioletowym) w kolumnach  3.–8. dotyczą
wszystkich tegorocznych absolwentów. Dane i parametry statystyczne dla
pozostałych przedmiotów w kolumnach 3.–8. dotyczą wszystkich przystępujących do
danego egzaminu.

 

*** Dane w
kolumnie 9. dotyczą wyłącznie tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do
egzaminów z wszystkich przedmiotów
obowiązkowych.

 

 

 

dr Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *